Welkom

De Dirk Jan & Kitty Reek-Versteegh Stichting is opgericht op 21 augustus 1929 door Cornelia Johanna Francisca (‘Kitty’) Versteegh, weduwe van Dirk Jan Reek. Het echtpaar Reek-Versteegh was kinderloos en wilde met zijn vermogen iets doen in het algemeen maatschappelijk belang. Bij de oprichting bracht de stichtster een beginkapitaal van 2000 gulden in. Later zou zij de stichting bij testament als haar enige erfgenaam aanwijzen. De stichting werd in Den Haag gevestigd, waar nog steeds haar statutaire zetel gevestigd is.

085

Aanvragen

Particulieren

U kunt hier het aanvraagformulier voor particulieren invullen.

Rechtspersonen

U kunt hier het aanvraagformulier voor rechtspersonen invullen.